1.Rekisterinpitäjä

Vendimi Oy (jäljempänä Vendimi)
y-tunnus: 2271016-9
Leväsentie 23, 70780 Kuopio

2.Yhteyshenkilö rekisteri koskevissa asioissa

Pekka Liukkonen
+358 10 2711 451
pekka.liukkonen@vendimi.fi

Rekisterin nimi

Vendimi Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Vendimin ja sen yhteistyökumppaneiden liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja tehtävien hoitaminen, palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen ja niistä viestiminen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä Vendimin ja sen yhteistyökumppanien olemassa olevien ja tulevien palveluiden laadun varmentamiseksi, käytön analysoimiseksi, tarjoamiseksi ja kehittämiseksi, asiakkuuksien ja rekisteröityjen tunnistamiseksi, tilastointiin, asiakasviestintään sekä Vendimin ja niiden huolellisesti valikoitujen yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Vendimi noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen soveltuvaa lainsäädäntöä ja asetusta kuten henkilötietolakia ja henkilötietoasetusta. Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi.

Rekisterin tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi, tai asiakkaan suostumuksella.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seurvaavia henkilötietoja:

  • etu- ja sukunimi
  • puhelinnumero
  • yritys
  • y-tunnus
  • titteli
  • toimipaikan osoite
  • postiosoite
  • maakunta
  • sähköpostiosoite
  • asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. palvelutapahtumien taltioinnit, kuten sähköpostit, tekstiviestit, sähköinen laskutustieto, tunnistenumero, toimitustietot, palautteet)

Tietolähteet

Tietoja kerätään ja päivitetään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään, asiakkaan edustajalta ja viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa. Tietoja kerätään myös www-palvelun analytiikkatyökalujen avulla.

Evästeiden käyttö

Sivuillamme on käytössä ns. cookie-toiminto eli eväste. Mikäli sivuillamme vieraileva ei halua meidän tallentavan evästetietoja, useat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnnon poiskytkemisen.

Säännömukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää Vendimin yhteistyökumppaneille ja niitä käsitellään yhteisessä tietojärjestelmässä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten ja kulloinkin olevan lainsäädännön, viranomaismääräysten sekä toimialajärjestöjen ohjeiden sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös Vendimin huolellisesti valikoimien yhteistyökumppaneiden sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat asiakasrekisterissä kuvattuja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävien ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden läpi.

Ainoastaan yksilöidyillä Vendimin tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy asiakasrekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin Vendimin myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti ja allekirjoitettuna asiakasrekisterin yhteyshenkilölle.

Vendimi oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä asiakasrekisterin yhteyshenkilöön tiedon korjaamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus myös kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että Vendimi rikkoo henkilötietoja käsitellessä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muutta tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä www-sivuillamme.